Cërrik-Presidenti Meta viziton panairin e “Pranverës” të agrobiznesit dhe artizanatit

Cërrik-Presidenti Meta viziton panairin e “Pranverës” të agrobiznesit dhe artizanatit
Cërrik-Presidenti Meta viziton panairin e “Pranverës” të agrobiznesit dhe artizanatit
Cërrik-Presidenti Meta viziton panairin e “Pranverës” të agrobiznesit dhe artizanatit
Cërrik-Presidenti Meta viziton panairin e “Pranverës” të agrobiznesit dhe artizanatit