Cërrik-Presidenti Meta në 76-vjetorin e themelimit të Batalionit partizan “Dumrea”

Cërrik-Presidenti Meta në 76-vjetorin e themelimit të Batalionit partizan “Dumrea”
Cërrik-Presidenti Meta në 76-vjetorin e themelimit të Batalionit partizan “Dumrea”
Cërrik-Presidenti Meta në 76-vjetorin e themelimit të Batalionit partizan “Dumrea”
Cërrik-Presidenti Meta në 76-vjetorin e themelimit të Batalionit partizan “Dumrea”
Cërrik-Presidenti Meta në 76-vjetorin e themelimit të Batalionit partizan “Dumrea”
Cërrik-Presidenti Meta në 76-vjetorin e themelimit të Batalionit partizan “Dumrea”