KLSH

NJOFTIM PËR HAPJEN E PROCESIT, PËR SHPREHJEN E INTERESIT, PËR T’U PËRZGJEDHUR SI KANDIDAT QË DO T’I PROPOZOHET KUVENDIT TË SHQIPËRISË PËR T'U ZGJEDHUR NË POZICIONIN KUSHTETUES TË KRYETARIT TË KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT Presidenti i Republikës, në mbështetje të nenit 162 pika 2 të Kushtetutës,...