Foto Galeria

Lezhë-Presidenti Meta përshëndet Samitin II të Diasporës Shqiptare dhe 575-vjetorin e “Besëlidhjes së Lezhës”
Lezhë-Presidenti Meta përshëndet Samitin II të Diasporës Shqiptare dhe 575-vjetorin e “Besëlidhjes së Lezhës”
Lezhë-Presidenti Meta përshëndet Samitin II të Diasporës Shqiptare dhe 575-vjetorin e “Besëlidhjes së Lezhës”
Lezhë-Presidenti Meta përshëndet Samitin II të Diasporës Shqiptare dhe 575-vjetorin e “Besëlidhjes së Lezhës”
Lezhë-Presidenti Meta përshëndet Samitin II të Diasporës Shqiptare dhe 575-vjetorin e “Besëlidhjes së Lezhës”