Foto Galeria

Presidenti Meta përkujton dhe nderon heroizmin dhe sakrificat sublime të Dëshmorëve të Atdheut
Presidenti Meta përkujton dhe nderon heroizmin dhe sakrificat sublime të Dëshmorëve të Atdheut
Presidenti Meta përkujton dhe nderon heroizmin dhe sakrificat sublime të Dëshmorëve të Atdheut
Presidenti Meta përkujton dhe nderon heroizmin dhe sakrificat sublime të Dëshmorëve të Atdheut
Presidenti Meta përkujton dhe nderon heroizmin dhe sakrificat sublime të Dëshmorëve të Atdheut