Foto Galeria

Vlorë-Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “Flamurtari” të viteve 1986-87 dhe ish-futbollistët e spikatur vlonjatë
Vlorë-Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “Flamurtari” të viteve 1986-87 dhe ish-futbollistët e spikatur vlonjatë
Vlorë-Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “Flamurtari” të viteve 1986-87 dhe ish-futbollistët e spikatur vlonjatë
Vlorë-Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “Flamurtari” të viteve 1986-87 dhe ish-futbollistët e spikatur vlonjatë
Vlorë-Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “Flamurtari” të viteve 1986-87 dhe ish-futbollistët e spikatur vlonjatë
Vlorë-Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “Flamurtari” të viteve 1986-87 dhe ish-futbollistët e spikatur vlonjatë
Vlorë-Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “Flamurtari” të viteve 1986-87 dhe ish-futbollistët e spikatur vlonjatë