Foto Galeria

Presidenti Meta vlerëson drejtuesin e ICITAP-it, z. Charles Stephen Bennett me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës”
Presidenti Meta vlerëson drejtuesin e ICITAP-it, z. Charles Stephen Bennett me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës”
Presidenti Meta vlerëson drejtuesin e ICITAP-it, z. Charles Stephen Bennett me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës”
Presidenti Meta vlerëson drejtuesin e ICITAP-it, z. Charles Stephen Bennett me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës”