Personi / Institucioni i Dekoruar Numri i Dekretit Data e Dekretit Medalja
Mehmet Gradicës (pas vdekjes)1029908/05/2017

Agur Vrenozit (pas vdekjes)1073605/03/2018

Franz Josef Strauss (pas vdekjes)1065516/11/2017