Baku-Presidenti Meta nderohet me Titullin “Doctor Honoris Causa” nga Akademia e Administratës Publike të Azerbajxhanit

Baku-Presidenti Meta nderohet me Titullin “Doctor Honoris Causa” nga Akademia e Administratës Publike të Azerbajxhanit
Baku-Presidenti Meta nderohet me Titullin “Doctor Honoris Causa” nga Akademia e Administratës Publike të Azerbajxhanit
Baku-Presidenti Meta nderohet me Titullin “Doctor Honoris Causa” nga Akademia e Administratës Publike të Azerbajxhanit
Baku-Presidenti Meta nderohet me Titullin “Doctor Honoris Causa” nga Akademia e Administratës Publike të Azerbajxhanit