Anëtarja e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, znj. Doloreza Musabelliu betohet para Presidentit të Republikës

Anëtarja e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, znj. Doloreza Musabelliu betohet para Presidentit të Republikës
Anëtarja e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, znj. Doloreza Musabelliu betohet para Presidentit të Republikës
Anëtarja e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, znj. Doloreza Musabelliu betohet para Presidentit të Republikës