Rregjistrohu në rrjetin “Miqtë e Shqipërisë”(personi më i spikatur)

Ju lutemi na sugjeroni se cilët janë bashkatdhetarët dhe shoqatat e Shqipëtarëve më të spikatur jashtë vendit që do të vlerësohen dhe mund të dekorohen nga Presidenti i Republikës për veprimtarinë e tyre të shquar.

Ju lutemi plotësoni të gjithë zërat e pyetësorit:

* Te gjitha fushat janë të detyrueshme
Personi me i Spikatur

Acceptable file types: doc,pdf.
Maximum file size: 2mb.