(Shqip) Presidenti Meta priti Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda