Presidenti Meta në Ditën Ndërkombëtare të Sportit për Zhvillim dhe Paqe | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Takime Zyrtare të Presidentit
PAS
Presidenti i Republikës - 1
PARA
© Presidenca
  • Presidenti Meta në Ditën Ndërkombëtare të Sportit për Zhvillim dhe Paqe
  • Presidenti Meta në Ditën Ndërkombëtare të Sportit për Zhvillim dhe Paqe