Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10752

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Dea Bari Tusha

2. Eris Luftar Runa

3. Ruzha (Ruzhe) Millo Vuçiq (Jugu/Llazoja)

4. Romeo Qazim Kërtalla

5. Almira Gani Allamani

6. Mirko (Miro) Rade Sekulić (Pambuku)

7. Edlira Faik Dudija (Rabija)

8. Melisa Altin Dudija

9. Dritan Mina Çuko

10. Nedelko (Ndelko) Drago Goroviq (Vjeshta)

11. Armela Sami Canja

12. Shpresa Novrus Agalliu

13. Arsid Sabri Kasemi

14. Dejan Milutin Matanoviq (Matanaj)

15. Ranko Budo Zlatičanin

16. Besmir Sefedin Shabani

17. Lulzim Azem Masha

18. Arnida Arben Dishani

19. Elma Rexhep Werner (Kelo)

20. Ornela Shyqyri Çela

21. Manjola Astrit Flöther (Mançellari)

22. Erion Faik Elmasllari

23. Laura Anton Bytyçi (Bytyci)

24. Mirvjena Bashkim Qordja (Dautaj)

25. Mimoza Melek Keco

26. Bianka Mark Tanushi (Rrotani)

27. Arizona Aleksandër Lleshaj

28. Bledar Llesh Marku

29. Petro Lefter Zoto

30. Andeta Kujtim Labin (Spahivogli)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 03.04.2018

Nr. i dekretit: 10752

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META