(Shqip) Takim i Presidentit të Republikës me “Forumin e Përbashkët të Prodhuesve Shqiptarë”