(Shqip) Presidenti Meta në Ditën Ndërkombëtare të Grave dhe Vajzave në Shkencë: Përfshirja sa më e madhe e grave dhe vajzave në kërkimin shkencor dhe garantimi i barazisë gjinore janë thelbësore për realizimin e këtyre objektivave vitale për zhvillimin e qëndrueshëm të një shoqërie.