(Shqip) NJOFTIM – SHPALLJE PËR HAPJEN E PROÇEDURAVE TË APLIKIMIT PËR PLOTËSIMIN E “VAKANCËS SË PARAKOHSHME” TË KRIJUAR PËR VENDIN GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE