Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10716

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Enkelejda Vezir Muço

2. Teuta Preng Ndoj (Çela)

3. Alessio Mirash Ndoj

4. Segi Mirash Ndoj

5. Predrag (Dashamir) Stanko Ajković (Hajkoja)

6. Lidra Abdulla Ballhysa

7. Bulina Ferit Basha

8. Taulant Sadik Bërmeta

9. Xhina Bardhyl Schneider (Balaj)

10. Armando Pjetër Rexhepi

11. Devid Alfred Konomi

12. Aldo Qerem Daka

13. Blerina Avdyl Çerkezi

14. Namik Xhevdet Epa

15. Angela Gjovalin Chemam

16. Arion Gëzim Hasko

17. Marsida Luan Muçaku

18. Skënder Nexhip Noni

19. Belfjora Mark Toplana

20. Avenir Njazi Lame

21. Valbona Sali Kërçiku (Sala)

22. Ilda Petrit Peqini

23. Mika Mimiko Buxhuku

24. Sotiraq Koli Mone

25. Klevis Ilirjan Polena

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 29.01.2018

Nr. i dekretit: 10716

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META