Presidenti Meta në takimin me fituesit e anketave sportive “10 Sportistët më të mirë të vitit” që nga 1957 e deri më sot | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Takime Zyrtare të Presidentit
PAS
Presidenti i Republikës - 1
PARA
© Presidenca
  • Presidenti Meta në takimin me fituesit e anketave sportive “10 Sportistët më të mirë të vitit” që nga 1957 e deri më sot
  • Presidenti Meta në takimin me fituesit e anketave sportive “10 Sportistët më të mirë të vitit” që nga 1957 e deri më sot
  • Presidenti Meta në takimin me fituesit e anketave sportive “10 Sportistët më të mirë të vitit” që nga 1957 e deri më sot
  • Presidenti Meta në takimin me fituesit e anketave sportive “10 Sportistët më të mirë të vitit” që nga 1957 e deri më sot