Presidenti Meta në pritjen tradicionale për Trupin Diplomatik | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Takime Zyrtare të Presidentit
PAS
Presidenti i Republikës - 1
PARA
© Presidenca
  • Presidenti Meta në pritjen tradicionale për Trupin Diplomatik
  • Presidenti Meta në pritjen tradicionale për Trupin Diplomatik