Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10702

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Gentian Thoma Balukja

2. Arqilea Thanas Fuqi

3. Elsa Thodhoraq Fuqi (Mihallari)

4. Athanasios (Athanassios) Arqilea (Ahilleas) Fuqi

5. Stella Arqilea (Ahilleas) Fuqi

6. Miranda Bajo Goroviq (Nikollaj/Krstoviq)

7. Bledjan Hamdi Çera

8. Amanda Tahir Sibold (Koçi)

9. Branko Bogiq Vuçiq (Jugu)

10. Marko Ilia Lito

11. Lorenc Ilia Lito

12. Ajtena Rexhep Tafaj

13. Erzim Ylli Veshi

14. Sherife Bajram Selita (Pojana)

15. Nensi Haki Selita

16. Nertila Sefer Doda (Duka)

17. Lea Lucia Edi Doda

18. Miroslav (Mirosllav) Zelinko Brajović (Jakoja)

19. Paula Vladimir Aliu

20. Emiljana Ismail Mihola (Kaziu)

21. Christovalantis Sotiraq (Sotiraki) Chatzini

22. Jonilda Xhevahir Shotani (Krasniqi)

23. Stella Emergin (Emergin Muharem) Shotani

24. Paola Maciej Piotr Czugalińska

25. Alexander Maciej Piotr Czugaliński

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 26.12.2017

Nr. i dekretit: 10702

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META