Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10690

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Isa Ramazan Ali (Aliu)

2. Renaldo Tarzan Myrselaj

3. Amina Renaldo Myrselaj

4. Hana Renaldo Myrselaj

5. Mimoza Gligo Popović (Prandvera)

6. Vanja Velimir Popović

7. Zyber Hysen Shkina

8. Izmir Mujdin Nela

9. Ivica Ranko Zlatičanin (Kerstoja)

10. Girida Agim Gajta

11. Petro Vangjel Xeka

12. Fatjona Prekë Volaj

13. Lindita Muhamet Sina

14. Stoiko Velo Rajçeviq (Simoja)

15. Andi Islam Tafa

16. Arben Mexhit Çipi

17. Rando Arian Vasa

18. Erald Jakup Harka

19. Dejan Sllavko Mikuliq

20. Zoranka Sllavko Mikuliq

21. Dejan Sllobodan Matanoviq

22. Dajana Stojan Šunjević

23. Daliborka Zhivo Radusinoviq

24. Artan Selman Cani

25. Censila Heke Caka

26. Altin Pëllumb Hazizaj

27. Joni Altin Hazizaj

28. Najada Artan Dushaj

29. Kiti Kamer Gruda (Hasani)

30. Besmira Muhamet Vidrica

31. Jesika Hysen Ademi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 18.12.2017

Nr. i dekretit: 10690

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META