Marsejë, Francë-Presidenti Meta takohet me Presidentin e Rajonit PACA, Renaud Muselier | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë