Presidenti Meta në 10-vjetorin e programit të “Shkollës Shqiptare të Studimeve Politike” | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Takime Zyrtare të Presidentit
PAS
Presidenti i Republikës - 1
PARA
© Presidenca
  • Presidenti Meta në 10-vjetorin e programit të “Shkollës Shqiptare të Studimeve Politike”
  • Presidenti Meta në 10-vjetorin e programit të “Shkollës Shqiptare të Studimeve Politike”
  • Presidenti Meta në 10-vjetorin e programit të “Shkollës Shqiptare të Studimeve Politike”
  • Presidenti Meta në 10-vjetorin e programit të “Shkollës Shqiptare të Studimeve Politike”