Presidenti Meta në ceremoninë e “105-Vjetorit të Krijimit të Forcave të Armatosura” | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Takime Zyrtare të Presidentit
PAS
Presidenti i Republikës - 1
PARA
© Presidenca
  • Presidenti Meta në ceremoninë e “105-Vjetorit të Krijimit të Forcave të Armatosura”
  • Presidenti Meta në ceremoninë e “105-Vjetorit të Krijimit të Forcave të Armatosura”
  • Presidenti Meta në ceremoninë e “105-Vjetorit të Krijimit të Forcave të Armatosura”
  • Presidenti Meta në ceremoninë e “105-Vjetorit të Krijimit të Forcave të Armatosura”
  • Presidenti Meta në ceremoninë e “105-Vjetorit të Krijimit të Forcave të Armatosura”
  • Presidenti Meta në ceremoninë e “105-Vjetorit të Krijimit të Forcave të Armatosura”
  • Presidenti Meta në ceremoninë e “105-Vjetorit të Krijimit të Forcave të Armatosura”
  • Presidenti Meta në ceremoninë e “105-Vjetorit të Krijimit të Forcave të Armatosura”
  • Presidenti Meta në ceremoninë e “105-Vjetorit të Krijimit të Forcave të Armatosura”