Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10644

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Merita Reshit Zerr (Ipeku)

2. Ysnije Maliq Alaj (Havolli)

3. Olgenita Dritan Alaj

4. Spiro Pjetro Matanoviq (Pjetri)

5. Blerina Hidajet Gjokutaj-Kapaj (Gjokutaj)

6. Melisa Hari Kapaj

7. Merita Hari Kapaj

8. Krenar Kosta Bollguri

9. Laura Maksim Otten (Kolli)

10. Dritan Mikail Lluka

11. Valbona Kujtim Lluka (Çuçalla)

12. Fisnik Fahri Kraja

13. Fjoralba Festim Kraja (Spaho)

14. Iris Fisnik Kraja

15. Pirro Luboja Matanoviq

16. Leida Vladimir Matanoviq (Nikollaj)

17. Lorela Rifat Bllakçori

18. Eduart Xhemali Llazaridhis (Ibrahimi)

19. Andi Ymer Bimi

20. Elona Daut Zeqiri (Kasneci)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 14.11.2017

Nr. i dekretit: 10644

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META