Presidenti Meta në 65-vjetorin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare-Universiteti Bujqësor i Tiranës | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Takime Zyrtare të Presidentit
PAS
Presidenti i Republikës - 1
PARA
© Presidenca
  • Presidenti Meta në 65-vjetorin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare-Universiteti Bujqësor i Tiranës
  • Presidenti Meta në 65-vjetorin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare-Universiteti Bujqësor i Tiranës
  • Presidenti Meta në 65-vjetorin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare-Universiteti Bujqësor i Tiranës
  • Presidenti Meta në 65-vjetorin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare-Universiteti Bujqësor i Tiranës