Presidenti Meta në “Ditën Ndërkombëtare për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë së dhunës ndaj gazetarëve” | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Takime Zyrtare të Presidentit
PAS
Presidenti i Republikës - 1
PARA
© Presidenca
  • Presidenti Meta në “Ditën Ndërkombëtare për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë së dhunës ndaj gazetarëve”
  • Presidenti Meta në “Ditën Ndërkombëtare për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë së dhunës ndaj gazetarëve”
  • Presidenti Meta në “Ditën Ndërkombëtare për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë së dhunës ndaj gazetarëve”
  • Presidenti Meta në “Ditën Ndërkombëtare për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë së dhunës ndaj gazetarëve”
  • Presidenti Meta në “Ditën Ndërkombëtare për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë së dhunës ndaj gazetarëve”
  • Presidenti Meta në “Ditën Ndërkombëtare për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë së dhunës ndaj gazetarëve”
  • Presidenti Meta në “Ditën Ndërkombëtare për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë së dhunës ndaj gazetarëve”
  • Presidenti Meta në “Ditën Ndërkombëtare për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë së dhunës ndaj gazetarëve”