Presidenti Meta në Konferencën ndërkombëtare “Ekzekutimi i Vendimeve të Gjyqësorit – Garanci për një ekonomi efikase” | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë