Presidenti Meta në Konferencën ndërkombëtare “Ekzekutimi i Vendimeve të Gjyqësorit – Garanci për një ekonomi efikase” | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Takime Zyrtare të Presidentit
PAS
Presidenti i Republikës - 1
PARA
© Presidenca
  • Presidenti Meta në Konferencën ndërkombëtare “Ekzekutimi i Vendimeve të Gjyqësorit – Garanci për një ekonomi efikase”
  • Presidenti Meta në Konferencën ndërkombëtare “Ekzekutimi i Vendimeve të Gjyqësorit – Garanci për një ekonomi efikase”
  • Presidenti Meta në Konferencën ndërkombëtare “Ekzekutimi i Vendimeve të Gjyqësorit – Garanci për një ekonomi efikase”