Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10632

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Rafije Tosun Mema (Murati)

2. Asmaa Amr Aly Wafi

3. Shpend Shemsi Lushaku

4. Elsa Enver Mara (Dhjamandi/Diamandi/Diamanti)

5. Avdullah Brahim Neziri

6. Elhame Haki Koçi (Memeti)

7. Prek Pashk Radi

8. Afërdita Ukë Gjoni (Musollaj)

9. Anita Halim Kollçaku

10. Fadil Hakik Alija

11. Naile Rushit Bushi (Rrustemi)

12. Rrahman Rifat Qevani

13. Fidaije Haki Qevani (Zena)

14. Asmae Tahami Nekkach

15. Atije Imer Xhemaili (Ramani)

16. Ramy Fawzy Attalla Moawed

17. Adem Beqir Hadergjonaj

18. Ulrich Salomon Walter Felix Landolt

19. Sylvia Roger Spahija (Marçais)

20. Arbër Xhevat Domi

21. Blerta Murat Dervishi (Blakaj)

22. Dea Shaban Buza

23. Betim Fatmir Hoxhaj

24. Zijavere Asllan Ahmeti (Shemsija)

25. Monica Mihai Carp

26. Ɖusta Nikola Stanaj (Camaj)

27. Arta Zef Pashuku (Dedaj)

28. Ruzhdi Muharrem Bytyqi

29. Vera Viktor Danilina

30. Talat Muamer Gjinolli

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 09.10.2017

Nr. i dekretit: 10632

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META