Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10630

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Muharrem Besnik Huqi

2. Mimoza Sali Kallja

3. Oltenca Lavdrim Osmani

4. Mariana Vangjel Windisch (Selenica)

5. Parenz Zamir Nezaj

6. Anila Pajtim Kalari

7. Anuar Bajram Kalari

8. Ajan Bajram Kalari

9. Najada Ilija Abeshi (Dande)

10. Andi Arben Zaganjori

11. Fjorela Aleksandër Çuko

12. Emiljana Branko Popaj

13. Diana Zenelabedin Shpati

14. Liljana Sabri Berisha (Hoxha)

15. Endre Gëzim Zeqja

16. Joelle Artan Baho

17. Aisi Ram Bella (Demushi)

18. Melvi Mexhit Disha

19. Frida Xhemal Brecht (Bramo)

20. Bardhyl Bajram Fetishi

21. Elvira Imer Rreshka (Vejseli)

22. Sara Besnik Rreshka

23. Ema Bujar Tahira

24. Ervis Astrit Velika

25. Etleva Vladimir Loshi (Prifti)

26. Stiv Gjergji Sterjo

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 09.10.2017

Nr. i dekretit: 10630

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META