Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10624

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Aleksandër Kostandin Konoplev

2. Joel Aleksandër Konoplev

3. Konstantin Aleksandër Konoplev

4. Agron Bajram Qelibari

5. Emmanuela Ardian Zhupa

6. Branko Llampo Popaj

7. Sllagjan Zhivo Radusinoviq (Drini)

8. Pjetër Fran Nika

9. Thoma Foto Koka

10. Markelian Gjok Wittwer (Skura)

11. Mirela Gani Zusi (Delisula)

12. Gledjon Perparim Zusi

13. Jorgo Petrika Treska

14. Elton Bardhi Bitincka

15. Irgen Kujtim Bathorja

16. Desara Artan Xhelili

17. Dorina Selman Kerxhaliu (Shabani)

18. Daniel Spiro Bilaj

19. Arjol Idriz Minga

20. Aida Durim Tusha

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 27.09.2017

Nr. i dekretit: 10624

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META