Anëtarët e Këshillit të Ministrave betohen para Presidentit të Republikës | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Takime Zyrtare të Presidentit
PAS
Presidenti i Republikës - 1
PARA
© Presidenca
  • Anëtarët e Këshillit të Ministrave betohen para Presidentit të Republikës
  • Anëtarët e Këshillit të Ministrave betohen para Presidentit të Republikës
  • Anëtarët e Këshillit të Ministrave betohen para Presidentit të Republikës