Anëtarët e Këshillit të Ministrave betohen para Presidentit të Republikës | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë