(Shqip) Anëtarët e Këshillit të Ministrave betohen para Presidentit të Republikës