Presidenti Meta gjatë takimit me Eminencën e Tij, Kardinalin Ernest Simoni (Troshani) | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë