(Shqip) Presidenti Meta priti Presidentin e Zyrës së Lartë të Auditimit të Republikës Çeke, Miloslav Kala