Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10587

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Gëzim Sali Rexha

2. Oana-Dana Dănuţ Busho (Epure)

3. Taqi Vasil Mingo

4. Ercan (Erjon) Myftar Koray (Qorraj)

5. Nataliia Mykhailo Kolomoiets

6. Sejdi Bislim Xhemaili (Xhemailli)

7. Emanuela Gino Martinelli

8. Mustafa Yiğit Arif Ince

9. Yağiz Arif Ince

10. Mehmet Nuri Celal Gürses

11. Nazmi Adem Deliu

12. Tufan Haci Necati Ünlü

13. Olena Volodymyr Benko (Mosiievska)

14. Driton Zenel Cakolli

15. Shota Shefki Dollani (Emini)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 18.07.2017

Nr. i dekretit: 10587

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI