Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10569

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Agustin Dilaver Poçi

2. Qimo Thodhor Muço (Muco)

3. Ukë Sulejman Lushaj

4. Mimoza Hamza Meta (Haruni)

5. Esmalda Xhevdet Meta

6. Rron Xhevdet Meta

7. Enkelejda Halil Karapici

8. Enkeleda Nustref Isufi

9. Arta Sulejman Këputa

10. Arsild Adrian Këputa

11. Ervin Fadil Kasa

12. Ermira Hajdar Aliu

13. Argent Ervin Kasa

14. Gjokë Dodë Gjonkolaj

15. Barbara Tonin Ejlli

16. Mehmet Hysen Gabraj

17. Marie Panajot Fischer (Selmanaj)

18. Ernald Rami Hasanaj

19. Arsen Ferit Kaci

20. Lulzim Bashkim Tulani

21. Alfred Xhevat Mjeda

22. Xhimi Islam Dervishi Sterzel (Dervishi)

23. Evis Koço Nehring (Stathi)

24. Fatbardha Gëzim Musabelli (Koni)

25. Mirjeta Enver Shllaku (Hereni)

26. Eglantina Hamdi Duri (Koçi/Koci)

27. Robert Adem Mero

28. Amanda Arben Ferizi

29. Dritan Bekim Haskaj

30. Anteos Lavdosh Lalaj

31. Ditmir Shuajp Dedja

32. Jolanda Qamil Prinz (Lika)

33. Daniel Namik Mezini

34. Shkelzen Rrustem Aliaj

35. Irsa Sheuqet Toska

36. Ilir Dilaver Ngucaj

37. Pejana Arben Çavolli

38. Vjollca Isuf Megjidi (Pici)

39. Leonard Hasan Luka

40. Zhaneta Shaqir Haliti

41. Sonila Shaban Hagja (Hasanaj)

42. Floriana Myftar Lumeshi

43. Florimonda Myftar Lumeshi

44. Fatjona Myftar Lumeshi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 12.07.2017

Nr. i dekretit: 10569

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI