Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10114

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Lirim Qerim Berisha

2. Yildirim Yilmaz Ardahanli

3. Bajram Elmaz Spahiu

4. Trim Rifat Gjota

5. Bujar Jashar Jashari

6. Carlos Alberto Miguel Enrique Calero Avila

7. Hikmet Asim Kayalar

8. Michel Raymond Sayah

9. Lola Hanna Melhem

10. Yusuf Sezai Muzaffer Nadi Kürüm

11. Leonora Sadik Boshnjaku (Berisha)

12. Shemshi Ismet Salai

13. Liljana Ferit Balliu (Imeri)

14. Ramazan Turan Güçlü

15. Lema Shaqe (Šaće) Balaj

16. Teuta Pal Hysenagolli (Quni)

17. David Edward Gary Gene Hosaflook

18. Kristi Lee Richard William Hosaflook (Tesch)

19. Corban Reid David Edward Hosaflook

20. Benjamin Kade David Edward Hosaflook

21. Sofia Grace David Edward Hosaflook

22. Golbarg Mahmoud Amini

23. Ahmet Metin Mehmet Taşdemir

24. Rania Adnan Al Kassas

25. Ramadan Zijadin Spahiu

26. Francesco Emanuele Alberto Iacono

27. Albulena Zeqir Myrtollari (Berisha)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 03.04.2017

Nr. i dekretit: 10114

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI