Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10074

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Alina Andon Hila

2. Ilbere Shaban Dervishi (Gjoka)

3. Brisela Dëfrim Dervishi

4. Erilda Dëfrim Dervishi

5. Blerta Ilirjan Kadaifçiu

6. Arten Agron Dyrmishi

7. Ejona Shefqet Xhiku

8. Rej Melsi Mita

9. Amadeo Amarildo Zela

10. Albana Vladimir Gaba

11. Nertil Veis Gërbi

12. Trevis Albenc Pilkati

13. Iris Sami Xhango

14. Petro Mustafa Lici

15. Vjollca Sulejman Uliu (Spakowski)

16. Ermir Sali Saraçi

17. Kristela Luan Haxhiu

18. Naim Ramazan Milaqi

19. Etleva Shahin Milaqi (Dervishi)

20. Mario Naim Milaqi

21. Ermir Naim Milaqi

22. Jurgen Saimir Shtishi

23. Faslli Memush Memushi

24. Arnold Viktor Nikollaj

25. Geri Bashkim Enesi

26. Eltion Flamur Kraja

27. Marilda Pandeli Qerimi

28. Kevin Adriatik Maqellara

29. Megi Luan Xhixha

30. Alketa Medin Kashta (Xhelili)

31. Lea Almir Kashta

32. Andreas Almir Kashta

33. Ertjon Halil Doçi

34. Blendi Agim Qesaraku

35. Fatbardh Skënder Rrushi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 08.03.2017

Nr. i dekretit: 10074

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI