Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9997

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Serkan Tevfik Şentürk

2. Ernest Gjokë Culaj

3. Miranda Xhevdet Popaj

4. Ibrahim Xhelil Duraj

5. Gafurr Çamil Likaj

6. Suzan Abedin Salihu (Vila)

7. Rejhane Ali Salihu

8. Kushtrim Ali Salihu

9. Naim Idriz Halilaj

10. Naim Hisen (Hysen) Dula

11. Savaş Ihsan Karaca

12. Clement Hunte

13. Alla Andrej Chernobrovkina (Çjernobrovkina)

14. Albana Sutki Muja (Mema)

15. Tringa Engjel Çollaku

16. Vera Deda Lleshi

17. Hakan Kenan Akin

18. Adel Rizk Abdel-Hamid (Abdelhamid) Elsayed (Elsayed Khalil)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 06.02.2017

Nr. i dekretit: 9997

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI