Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9949

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Gentjana Xhafer Nerguti (Elezaj)

2. Anna Dritan Nerguti

3. Alma Enver Karagjozi (Bajraktari)

4. Fatjona Azem Ismailaj (Gjongecaj)

5. Lirsen Sali Myrtaj

6. Gjergj Mark Tatiç

7. Guxim Jaçe Canka

8. Enkeleda Brahim Ndoka (Reçi)

9. Sonja Fation Zeka

10. Erison Fation Zeka

11. Drita Mahmut Shehu (Koldashi)

12. Taulant Sejdin Ymeralilaj

13. Ilir Sokol Blakçori

14. Anxhelo-Panajot Ardian Prici

15. Vjollca Tafil Xhydollari (Hysenllari)

16. Raimonda Izet Kordalli (Zdrava)

17. Alfred Halil Leti

18. Edmond Nikoll Tusha

19. Johannes Edmond Tusha

20. Tokjona Edmond Tusha

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 17.01.2017

Nr. i dekretit: 9949

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI