Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9948

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Zhaklin Dashamir Çerma

2. Laurent Fadil Ibra

3. Merjem Laurent Ibra

4. Fatime Laurent Ibra

5. Hatixhe Laurent Ibra

6. Antonio Nikoll Ndoja

7. Etleva Rushit Riering (Bebo)

8. Blerina Agim Manaj

9. Romina Roland Mali (Mita)

10. Pranvera Hysen Krasniqi

11. Kitti Igli Osmani

12. Mirlind Valdet Groshi

13. Marsela Gani Potka

14. Jurgen Durim Lamaj

15. Demona Bajram Zela (Hidri)

16. Deborah Amarildo Zela

17. Nertila Halil Furriku

18. Valmira Adem Hala

19. Sabina Sadik Hoxhallari (Ibrahimi)

20. Kevin Hysni Hoxhallari

21. Liljana Toma Stajkiq (Bercamaj)

22. Miško (Mishko) Rado Stajkiq

23. Srđan (Sergjan) Rado Stajkiq

24. Etleva Zini Gjoni (Haskaj)

25. Ledia Roland Veshi

26. Boris Nadi Trashani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 17.01.2017

Nr. i dekretit: 9948

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI