Kreu i Shtetit në pritjen tradicionale të Vitit të Ri 2017 me përfaqësuesit e mediave | President
President President Kabineti Nderkombetare Presidenti i Republikes Media
Presidenti i Republikës së Shqipërisë
Takime Zyrtare të Presidentit
PAS
Presidenti i Republikës - 1
PARA
© Presidenca
  • Kreu i Shtetit në pritjen tradicionale të Vitit të Ri 2017 me përfaqësuesit e mediave
  • Kreu i Shtetit në pritjen tradicionale të Vitit të Ri 2017 me përfaqësuesit e mediave
  • Kreu i Shtetit në pritjen tradicionale të Vitit të Ri 2017 me përfaqësuesit e mediave
  • Kreu i Shtetit në pritjen tradicionale të Vitit të Ri 2017 me përfaqësuesit e mediave
  • Kreu i Shtetit në pritjen tradicionale të Vitit të Ri 2017 me përfaqësuesit e mediave
  • Kreu i Shtetit në pritjen tradicionale të Vitit të Ri 2017 me përfaqësuesit e mediave
  • Kreu i Shtetit në pritjen tradicionale të Vitit të Ri 2017 me përfaqësuesit e mediave
  • Kreu i Shtetit në pritjen tradicionale të Vitit të Ri 2017 me përfaqësuesit e mediave