Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9906

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Renata Vladimir Fisheku

2. Ervin Barjam Hasko

3. Momir Radisha Krstović (Nikollaj)

4. Etleva Mitat Schrezenmaier (Demollari)

5. Eduart Skënder Bistri

6. Eglantina Nasi Bistri (Sotiri)

7. Daina Eduart Bistri

8. Ollga Jako Zlatičanin (Pranvera)

9. Gjorgji Thanas Gjergiq (Banushi)

10. Momira Gjorgjo Gjergiq (Doniku)

11. Dejan Gjorgji Gjergiq (Banushi)

12. Mishko Gjorgji Gjergiq (Banushi)

13. Lulzim Ibrahim Agimgostivari

14. Jonilda Vait Agimgostivari (Elmasllari)

15. Edmond Maksut Kapllani

16. Besjan Vehbi Spahiu

17. Klejdja Hamit Habip

18. Etleva Gjolik Nota (Komeraj/Komenaj)

19. Fisnik Dali Kurti

20. Edmond Xhevdet Tufa

21. Sose Çelnik Sageri (Gishto)

22. Ermir Agim Toska

23. Maringlen Barjam Isanllari

24. Dalibor Gjorgji Gjergiq (Banushi)

25. Orion Naim Dibra

26. Altin Hysen Spahiu

27. Gazmen Haxhi Shehu

28. Emal Agim Konomi

29. Hamidush Mehmet Bakri

30. Melsjan Sabri Sula

31. Albana Hysen Sula (Duka)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 23.12.2016

Nr. i dekretit: 9906

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI