Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9862

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Luan Rexhep Gashi

2. Afrore Haki Bala (Morina)

3. Naid Adem Fejzullahu

4. Sabina Anvar Babayeva

5. Hasan Azem Ahmetaj

6. Zyrafete Mul Ahmetaj (Palushi)

7. Mohamed Mahmoud Saied Mostafa Elazizy

8. Ramazan Hüseyin Öncül

9. Fitore Asllan Lila (Lumi)

10. Yevgeniy Gennadiy Tikhonov

11. Selçuk Ali Arslan

12. Amzi Afiz Zimberi

13. Blerta Blerim Vula Rizvanolli (Rizvanolli)

14. Fabio Giuseppe Daneri

15. Anna Sergej Postoli (Kryuckova/Krjuçkova)

16. Besire Qazim Kastrati

17. Vasilika Vasil Mara (Diamandi)

18. Pëllumb Talat Gjinolli

19. Khaled Mostafa Zaki

20. Edmond Ahmet Rama

21. Nazanin Hassan Jannesar

22. Armond Mehdi Bytyqi

23. Leonidha Thoma Roça

24. Ali Rushit Salihu

25. Qendresa Ali Salihu

26. Ilir Rexhep Smailaj

27. Sabri Ali Maloku

28. Vlora Veli Domi (Avdiju)

29. Florentina Selim Shakaj (Murati)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 18.11.2016

Nr. i dekretit: 9862

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI