Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9779

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Arta Brahim Loshi (Bilaj)

2. Limoz Ilia Pali

3. Chrissa Margarete Ardian Nako

4. Xhesika Kujtim Hoxha

5. Rado Ilo Stajkiq (Llazoja)

6. Adrian Selim Zagori

7. Eula Xhevdet Zagori (Mahilaj)

8. Ben Adrian Adrian Zagori

9. Hereida Bardhyl Dani

10. Ledjona Agron Dulaj

11. Megan Stavri Reveli

12. Rozeta Skënder Kaloshi

13. Fazli Afrim Mulaj

14. Mirela Fetah Luparello (Xhaxhaj)

15. Silva Ferdinand Naço

16. Brita Dodë Dakaj

17. Anila Mas-har Börger (Kunxholli)

18. Alfred Sefulla Mersini

19. Migena Bajram Mersini (Lile)

20. Paula Alfred Mersini

21. Jetart Alfred Mersini

22. Helly Elisabeth Alfred Mersini

23. Fatbardha Shaban Dizdari (Matoshi)

24. Andreas Fadil Serjani

25. Gligo Llazo Zlatičanin (Kerstoja)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 31.10.2016

Nr. i dekretit: 9779

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI