Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9728

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Mario Equerem Halili

2. Ronaldo Equerem Halili

3. Erjon Eqerem Sulejmani

4. Alban Tasim Spahiu

5. Eduart Kadri Alimehmeti

6. Vedran Niko Ajković (Hajkola)

7. Edlira Luan Duraj

8. Albana Burhan Engel (Hushi)

9. Ambra Hushi

10. Meri Alfred Doda

11. Grenita Musë Qamilji (Motina)

12. Elsa Savo Kontić (Matanoviq)

13. Migena Fatmir Gjata

14. Fotini Georgios Katsifi

15. Michail Georgios Katsifis

16. Ornaldo Mihali

17. Richard Fadil Ferati

18. Enrik Tonin Demaj

19. Arsena Salih Hoxha

20. Aaron Astrit Kryeziu

21. Klejda Lulzim Durmishllari (Shani)

22. Vanessa Mentor Durmishllari

23. Dejvi Mentor Durmishllari

24. Klodiana Petraq Petani

25. Amela Naim Cani

26. Engjellushe Isuf Del Río Fuentes (Duka)

27. Beni Muhamet Oruçai

28. Xhentina Jasin Aliu

29. Flavio Jasin Aliu

30. Elsa Baftjar Fritsche (Shehu)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 01.09.2016

Nr. i dekretit: 9728

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI