Gjeneral Brigade ® Piro AHMETAJ – Këshilltari për Mbrojtjen/Ushtarak i Presidentit të Republikës së Shqipërisë

Generalbrigade ® Piro Ahmetaj ka lindur më 10 Mars 1963. Karierrën e filloi me studimet në Akademinë Ushtarake “Skënderbej” në vitin 1983. Më pas ka studiuar në Akademinë e Mbrojtjes “Spiro Moisiu” dhe në Kolegjin e lartë të Mbrojtjes së NATO në Romë. Gjate karrierës se Tij, Gjenerali ® ka kryer detyra të ndryshme, deri në nivel batalioni të komandimit operacional, dhe me tej ka shërbyer në pozicione dhe grada të larta të planifikimit dhe drejtimit strategjik në FA.
Për përkushtimin dhe kontribute të spikatura, Gjeneral ® është vlerësuar me urdhra, dekorata dhe medalje, nga Autoritetet e larta të RSH dhe Autoritete të NATOs. Gjeneral Ahmetaj është promovuar me gradën madhore Gjeneral Brigade me Dekretin Nr. 8232, datë 24.06.2013 të Presidentit të Republikës, me dekret Nr. 8237, datë 28.06.2013 u emërua Zëvendësshef i SHPFA; Janar 2014 – Shtator 2015 ka kryer funksionin, dhe shkurt 2016 është ri-emëruar Këshilltar për Mbrojtjen/Ushtarak i Presidentit të Republikës. Për të arritur në këtë nivel grade, ka kaluar nëpër rangjet: Kapiten 1992, Major 1998, Nënkolonel 2004 dhe Kolonel në 2008.

Promovimi Gjeneral Brigade u bë në detyrën e Përfaqësuesit Ushtarak Kombëtar (PUK) në Komandën Supreme të Forcave Aleate në Evropë (SHAPE), ku në emër të Qeverisë Shqiptare ka nënshkruar disa marrëveshje mirëkuptimi dhe teknike me NATO-n. Këtë detyrë e mori pas anëtarësimit të vendit tonë në NATO, në Prill 2009. Gjeneral Ahmetaj ka marrë vlerësime të larta për përpjekjet dhe kontributet për ngritjen e Zyrës së PUK te RSH si dhe përkushtimin dhe produktet e tij cilësore, si prej SACEUR, dhe gjithë Autoritetet e Larta të RSH, dhe ato drejtuese të NATO-s. Përpara se të emërohej PUK, ka shërbyer për një vit si Koordinator i vendit tonë për çështjet e integrimit teknik në MCD, SHAPE/ACT.

Gjenerali, në periudhën 1999-2008 ka shërbyer në strukturat e planifikimit strategjik të MM dhe SHPFA, si specialist, Oficer Shtabi për MAP, Shef i Sektorit të Bashkëpunimit dhe në detyrën e Zëvendësdrejtorit të Drejtorisë së Planifikimit Ushtarak (J5) në SHP të FA.

Në periudhën 1986-1992, pas titullimit, shërbeu në detyra të ndryshme duke filluar nga komandant toge e deri në komandant batalioni në repartet aktive në Shkodër, për të vijuar më pas (1993-1999) me detyra të ndryshme nga Shef i Marëdhënieve Civilo-Ushtarake Brigade, Inspektor dhe Zëvendësshef i Rajonit të Policisë Ushtarake në Vlorë.

Pas përfundimit të Akademisë Ushtarake “Skënderbej” (gjithë-armësh), ka ndjekur dhe përfunduar me rezultate të shkëlqyera Kursin 2 vjeçar të SHP në Akademinë e Mbrojtjes “Spiro Moisiu” (2002-2004) dhe Kolegjin e Lartë të NATO, në Romë (në 2006). Ndërkohë gjatë gjithë karrierës ka ndjekur me 10-ra kurse afatshkurtra si për Menaxhimin e Mbrojtes, Diplomacinë Ushtarake, Planifikimin Strategjik, Menaxhin e Krizave, Standartizimin, të nevojshme për aftësimin dhe përditësimin në funksionet që ka kryer.

Gjeneral ® Ahmetaj zotëron gradën/titullin “master” dhe është duke ndjekur programin për gradën “doktor i shkencave” në fushën e sigurisë strategjike. Ka po ashtu një aktivitet mjaft të pasur me tituj, analiza, tema studimore, libra dhe botime të ndryshme në organet e shtypit ushtarak dhe civil, brenda dhe jashtë vendit, për çështje që lidhen me Sigurinë Kombëtare, Rajonale dhe Globale, Strategjinë Ushtarake, Sistemin Kombëtar të Sigurisë, Integrimin në NATO, Profesionalizmin e FA, Çështjet e MAP, PARP, Objektivave të Partneritetit, Standardizimin, etj.

Për punë të shquar dhe kontribute të veçanta, gjatë karrierës së tij, Gjeneral ® Ahmetaj është vlerësuar me Urdhëra, Dekorata dhe Medalje të larta.

Gjeneral ® Ahmetaj është i martuar me Znj. Lindita dhe kanë dy fëmijë: Arlind dhe Esmeralda, përkatësisht 23 dhe 21 vjeç.