Njoftim për shprehjen e interesit për vendin vakant të 1 kancelari pranë Institucionit të Komisionerëve Publikë

Njoftim për shprehjen e interesit për vendin vakant të 1 kancelari pranë Institucionit të Komisionerëve Publikë