Njoftim për shprehjen e interesit për pozicionet e këshilltarëve ligjorë dhe ekonomikë pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK)

(Shqip) Njoftim për shprehjen e interesit për pozicionet e këshilltarëve ligjorë dhe ekonomikë pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK)